Disclaimer

Verstrekte informatie

D.I.W.I. vzw - Deelnemen is winnen wil haar bezoekers nauwkeurige en geactualiseerde informatie verstrekken over het zwemaanbod, wedstrijden, trainingen, clubleven, ...

D.I.W.I. vzw - Deelnemen is winnen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie. Eventuele opmerkingen met betrekking tot de verstrekte informatie kunnen meegedeeld worden via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen; zij worden u enkel ten informatieve titel meegedeeld. D.I.W.I. vzw - Deelnemen is winnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de eigen website verwijst.

Indien u hyperlinks naar onze webstek wil creëren, dient u hiertoe de toelating te vragen aan de webmaster.

 

Intellectuele rechten

D.I.W.I. vzw - Deelnemen is winnen behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De bezoeker mag voor persoonlijk gebruik gegevens downloaden. De op deze URL gevonden informatie mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

 

Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in bestanden van D.I.W.I. vzw - Deelnemen is winnen. Ze dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u, na afspraak met de webmaster het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren of te verwijderen.